Υπ. Μεταφορών: Αξιολογούνται συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης στην κυπριακή αγορά

Υπ. Μεταφορών: Αξιολογούνται συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης στην κυπριακή αγορά