Δεν προχωρά σε έφεση το ΡΙΚ κατά της απόφασης για αποζημιώσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δημοσιογράφο

Δεν προχωρά σε έφεση το ΡΙΚ κατά της απόφασης για αποζημιώσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δημοσιογράφο