Συνεχίζει τον αγώνα η Αγγλική Σχολή – Πορεία μέχρι το Προεδρικό